Presnos súborov

Rýchlosť prenosu súborov

Rýchlosť prenosu dát medzi počítačom a FTP priestorom je obmedzené na rýchlosť
akú má klient dostupnú u svojho pripojenia na internet. Rýchlosť nijako nie je obmedzená,
či na sťahovanie(download) dát z FTP alebo nahrávanie(upload) dát na FTP.


Vytváranie zložiek a prenos súborov

Najlepším spôsobom ako prenášať údaje na FTP priestor a vytvárať si vlastnú hierarchiu je prostredníctvom
FTP klientov, ktorých opis pre prácu s nimi vie klient nájsť na tomto odkaze FTP klienti. U týchto klientov
je veľmi jednoducho vidieť hierarchiu svojho FTP priestoru, so skvelou podporou vytvárania zložiek
a určenia kam aký súbor chcem uložiť.


Kontakt


UložMa.sk

Hlavná 39, 08001 Prešov

Logo Telefon+421 51 2866 666

Logo Email timulozma@gmail.com

ftp server